Yhteenveto Kaavakoulun toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Kaavakoulun toiminta perustuu yksityisten henkilöiden kouluttamiseen, maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa vaatteen kaavojen valmistuksesta. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Luovuuspaja Keinun omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista koulutusta tarjotaan Kaavakoulun verkkokurssilla Peruskaavat omilla mitoilla -kurssilla. Kurssin peruutusaika on 30 päivää.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa vaatetuksesta, ompelusta sekä näihin liittyvistä koulutuksista. Maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten kurssien myyntiä. Myynnillä Kaavakoulu rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Kaavakoulusta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Kaavakoulusta tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Pois kirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Alla kerron tarkemmin, mitä tietoja kerään ja mitä käytän. Tietoja ei käytetä mihinkään hämärätarkoituksiin eikä jaeta ulkopuolisille. Maksullisten kurssien ostaneiden asiakkaiden tietoja päivittää Silja Tyrväinen. Asiakastietoihin voi päästä myös sivuston ylläpitäjä, joka ajoittain tarkistaa sivuston toimivuutta ja auttaa ongelmatilanteissa.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Kaavakoulun sähköpostilistalle kirjautuessa luovutetaan samalla sähköpostiosoite Kaavakoulun perustajan, Silja Tyrväisen yrityksen Luovuuspaja Keinun käyttöön. Käytöstä vastaa Silja Tyrväinen, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Kaavakoulun jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Luovuuspaja Keinun asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Kaavakoulu.fi -sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Luovuuspaja Keinu (y-tunnus: 2769469-8)

www.luovuuspajakeinu.fi ja www.kaavakoulu.fi

Silja Tyrväinen, puh. 0405703073

Sähköposti: silja(at)kaavakoulu.fi

 

Rekisterin nimi

Kaavakoulu sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Luovuuspaja Keinun asiakkaan ja Luovuuspaja Keinun välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Luovuuspaja Keinu noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Kaavakoulusta ja samalla Kaavakoulun ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Kaavakoulun verkkokurssin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a) Etunimi, Sähköpostiosoite, IP-osoite

b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Kaavakoulun sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Kaavakoulun käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut sivustolla kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi Active Campaign kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillani olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytän siihen, että voin kehittää Kaavakoulua paremmin ihmisten tarpeita palveleviksi ja jotta tiedän poistaa listoiltani ne, jotka eivät koskaan reagoi viesteihini. Ja voin kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille Facebookissa. Näin en tee turhaa markkinointia tai säilytä ihmisten sähköposteja turhaan.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Luovuuspaja Keinun sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Luovuuspaja Keinu on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Silja Tyrväiselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Luovuuspaja Keinu oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Luovuuspaja Keinun asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Luovuuspaja Keinun osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Silja Tyrväiselle, ks. yhteystiedot yllä.